Nieuw partnership Domo® Sports Grass en Belgische Hockey Bond

Nieuw partnership Domo® Sports Grass en Belgische Hockey Bond

21.02.2017

Met een ledentoename van 9 à 10% per jaar sinds verschillende jaren en een ledenstop in meerdere clubs, is één van de grote uitdagingen voor het Belgische hockey een serieuze uitbreiding van de hockeyinfrastructuur in België. In dit kader hebben Domo® Sports Grass en de Koninklijke Belgische Hockey Bond besloten om de komende drie jaar samen te werken.

Het Belgische Domo® Sports Grass is wereldwijd expert in kwalitatieve oplossingen voor de meest innovatieve kunstgrassystemen en is verantwoordelijk voor meer dan 80 miljoen m2 geïnstalleerd kunstgras voor voetbal, hockey, tennis, Amerikaans voetbal, rugby, golf en multifunctionele sporttoepassingen in de wereld.

In de komende drie jaar zal de KBHB beroep doen op de know-how van Domo® Sports Grass om haar Commissie Infrastructuur te versterken en zo een betere service te kunnen bieden aan alle clubs inzake ontwikkelen, plaatsen, vernieuwen en onderhouden van hockeyinfrastructuur.

Daarnaast zal Domo® Sports Grass ook nauw samenwerken met de verantwoordelijken voor ontwikkeling van de Vlaamse Hockey Liga en de Ligue Francophone de Hockey voor de creatie en begeleiding van nieuwe hockeyverenigingen in België.

De KBHB heet Domo® Sports Grass van harte welkom en bedankt het bedrijf uit St Niklaas voor het in haar gestelde vertrouwen.

 

News feed | 14.03.2018

Sports & Leisure Group is Ambassadeur van de Oost-Vlaamse Gazellen

Sports & Leisure Group is Ambassadeur van de Oost-Vlaamse Gazellen

Sports & Leisure Group ontvangt de eretitel van Ambassadeur van de Oost-Vlaamse Gazellen 2018 in de categorie grote bedrijven. Deze prijs is in de eerste plaats een erkenning van de vele inspanningen van onze eigen medewerkers van de afgelopen jaren, de vrucht van de intensieve samenwerking met ons netwerk van partners en een nauwe band met onze klanten.

Lees meer