Nieuw partnership Domo® Sports Grass en Belgische Hockey Bond

Nieuw partnership Domo® Sports Grass en Belgische Hockey Bond

21.02.2017

Met een ledentoename van 9 à 10% per jaar sinds verschillende jaren en een ledenstop in meerdere clubs, is één van de grote uitdagingen voor het Belgische hockey een serieuze uitbreiding van de hockeyinfrastructuur in België. In dit kader hebben Domo® Sports Grass en de Koninklijke Belgische Hockey Bond besloten om de komende drie jaar samen te werken.

Het Belgische Domo® Sports Grass is wereldwijd expert in kwalitatieve oplossingen voor de meest innovatieve kunstgrassystemen en is verantwoordelijk voor meer dan 80 miljoen m2 geïnstalleerd kunstgras voor voetbal, hockey, tennis, Amerikaans voetbal, rugby, golf en multifunctionele sporttoepassingen in de wereld.

In de komende drie jaar zal de KBHB beroep doen op de know-how van Domo® Sports Grass om haar Commissie Infrastructuur te versterken en zo een betere service te kunnen bieden aan alle clubs inzake ontwikkelen, plaatsen, vernieuwen en onderhouden van hockeyinfrastructuur.

Daarnaast zal Domo® Sports Grass ook nauw samenwerken met de verantwoordelijken voor ontwikkeling van de Vlaamse Hockey Liga en de Ligue Francophone de Hockey voor de creatie en begeleiding van nieuwe hockeyverenigingen in België.

De KBHB heet Domo® Sports Grass van harte welkom en bedankt het bedrijf uit St Niklaas voor het in haar gestelde vertrouwen.

 

News feed | 06.04.2018

Anderstaligen naar job geleid in textielsector

Anderstaligen naar job geleid in textielsector

Twaalf anderstaligen gaan na een korte beroepsopleiding mét taalcoaching aan de slag bij Sport and Leisure Group in Sint-Niklaas. Het is het eerste tastbare resultaat van de samenwerking tussen VDAB, OCMW, de stad en Konvert Interim om werkzoekenden meer kansen te geven op de arbeidsmarkt.

Lees meer