Onderhoud & Installatie

Onderhoud & Installatie

Onderhoud

Domo® Sports Grass stelde een aantal zeer duidelijke richtlijnen op om uw kunstgrasveld zowel speltechnisch als kwalitatief optimaal te houden.

Contacteer ons om de volledige Domo® Sports Grass onderhoudsinstructies te verkrijgen.  

GOUDEN REGELS OM EEN TERREIN LANG IN DE BESTE CONDITIE TE HOUDEN

  • Betreed een kunstgrasveld enkel met de juiste schoenen
  • Betreed een kunstgrasveld enkel met propere schoenen
  • Kauwgom eten op het terrein is verboden
  • Roken op het terrein is verboden
  • Gooi geen glas of ander afval op het terrein
  • Plaats geen zware of puntige objecten op het kunstgras
  • Speel niet op een terrein dat beschadigd is, het moet altijd eerst gerepareerd worden om schade niet erger te maken
  • Er mogen geen voertuigen op het terrein, tenzij de specifieke onderhoudsmachines
  • Het betreden van een besneeuwd veld of een veld in opdooi wordt afgeraden

Installatie

Een goede onderbouw en naargelang de kwaliteit een gepaste invulling van het kunstgras resulteren in een terrein van hoge kwaliteit, dat weinig onderhoud vraagt, veilig is voor de spelers en altijd bespeelbaar is. De essentiële vereisten voor een goede fundering zijn STABILITEIT voor een goede drukvastheid, de WATERDOORLATENDHEID in functie van de vorstbestendigheid en de VLAKHEID voor een perfecte bespeelbaarheid. De opbouw van een terrein dient steeds te worden afgestemd op de specifieke bodemsituatie in de regio.

Domo® Sports Grass stelde een aantal zeer duidelijke richtlijnen op over de installatie van een kunstgrasveld voor sporttoepassingen. Een juiste installatie is noodzakelijk om een kunstgrasveld zowel speltechnisch als kwalitatief correct op te leveren.

Contacteer ons om de volledige Domo® Sports Grass installatie handboek te verkrijgen.